Akcia Rakúsko - Slovensko

Aktuality

Odporúčanie pre návštevníkov SAIA

Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty

Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2020

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2020

Zmeny v projektoch Akcie platné od uzávierky 15. 10. 2018

20 rokov Akcie Rakúsko - Slovensko

na stiahnutie: PDF/1 MB; kniha zachytáva 20-ročnú históriu programu od jeho začiatkov, opisuje dôležité míľniky a poskytuje základné štatistiky za obdobie rokov 1992 - 2012

Archív ...

Odkazy

20 rokov Akcie

 

 

Program financujú nasledujúce ministerstvá:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky

 


 

Akcia Rakúsko - Slovensko spolupracuje s:

EURAXESS Slovakia