Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá (leták)

Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty (leták)

Aktion Österreich - Slowakei: Stipendien (Flyer)

Aktion Österreich - Slowakei: Projekte (Flyer)

Logo

20 rokov Akcie Rakúsko - Slovensko
na stiahnutie: PDF/1 MB; kniha zachytáva 20-ročnú históriu programu od jeho začiatkov, opisuje dôležité míľniky a poskytuje základné štatistiky za obdobie rokov 1992 - 2012

20 Jahre der Aktion Österreich - Slowakei
download: PDF/1,4 MB; das Buch fasst die 20-jährige Geschichte des Programms zusammen, beschreibt wichtige Meilensteine und gibt einen statistischen Überblick über die Jahre 1992 - 2012