Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2023

Odporúčanie pre návštevníkov SAIA
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

Zmeny v projektoch Akcie platné od uzávierky 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2023

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2023

Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku
WEBINÁR, 1.2.2023 (v stredu) o 14:00h

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2022

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2022

WEBINÁR: Akcia Rakúsko-Slovensko - Štipendiá a projekty
20. septembra 2022 (utorok) o 14:00h

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2022

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2022

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2022

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2021

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2021

SAIA vás pozýva na Virtuálny DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pondelok 4. októbra 2021 sa na vás tešíme ONLINE na MS TEAMS

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty
WEBINÁR, 22. septembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2021

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2021

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2021

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

Zmeny v štipendiách a projektoch Akcie v roku 2012
V roku 2012 sú pozmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2019

Dôležité: Problém s doručovaním e-mailov na yahoo

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 20. 10. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 20. 10. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka je predĺžená do 31. 5. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2016

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2016

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2015

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2015

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2015

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2014

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2014

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2013

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2013

Oslavy 20. výročia založenia Akcie Rakúsko - Slovensko (pozvánka na podujatie)
Viedeň, Rakúsko, 29. 11. 2012

Štipendiá pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2012

Podávanie projektových žiadostí v rámci Akcie
najbližšia uzávierka 15. 10. 2012

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2020

Ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium do Rakúska - študijné, výskumné a letné jazykové pobyty
VIDEOZÁZNAM z webinára z 1.3.2023

RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu
WEBINÁR, 13. september 2023 (streda) o 14:00 hod.