Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2021

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2021

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2021

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

Zmeny v štipendiách a projektoch Akcie v roku 2012
V roku 2012 sú pozmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2019

Dôležité: Problém s doručovaním e-mailov na yahoo

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2018

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 20. 10. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 20. 10. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka je predĺžená do 31. 5. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2017

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2016

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2016

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2015

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2015

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 5. 2015

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2014

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2014

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2013

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2013

Oslavy 20. výročia založenia Akcie Rakúsko - Slovensko (pozvánka na podujatie)
Viedeň, Rakúsko, 29. 11. 2012

Štipendiá pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2012

Podávanie projektových žiadostí v rámci Akcie
najbližšia uzávierka 15. 10. 2012

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2019

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2020