Kancelária Akcie:

Kontaktné miesto Akcie v Rakúsku:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel. +421/2/5930 4700, 5930 4711

 

www.saia.sk

 

OeAD-GmbH
Agentur für Bildung und Internationalisierung
Ebendorferstraße 7
A-1010 Wien

 

www.oead.at

   

Kontaktné osoby:

 

Mgr. Kristína Sallerová,
riaditeľka Akcie

e-mail: kristina.sallerova@saia.sk
tel. (priama linka): +421/2/5930 4738

 

Ing. Zuzana Kopecká,
finančná manažérka Akcie

e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk
tel. (priama linka): +421/2/5930 4752

Kontaktné osoby:

 

Stephan Bodinger,
zodpovedný pracovník

e-mail: stephan.bodinger@oead.at
tel.: +43/1/53408 408