Akcia Rakúsko - Slovensko

Kontakty

Kancelária Akcie:

Kontaktné miesto Akcie v Rakúsku:

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

tel. +421/2/5930 4700, 5930 4711

fax: +421/2/5930 4701

 

www.saia.sk

 

OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

– ICM - Zentrum für Internationale Kooperation und Mobilität

Ebendorferstraße 7

A-1010 Wien

www.oead.at, www.cee-you.eu

 

 

Kontaktné osoby:

 

Mgr. Michal Fedák, riaditeľ Akcie

e-mail: michal.fedak@saia.sk

 

Mgr. Daniela Remenar Kirdová,
koordinátorka Akcie

e-mail: daniela.remenar.kirdova@saia.sk

tel. (priama linka): +421/2/5930 4738

 

Ing. Zuzana Kopecká, finančná manažérka Akcie

e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

tel. (priama linka): +421/2/5930 4752

Kontaktné osoby:

 

Mag. Michael Schedl, zodpovedný pracovník

e-mail: michael.schedl@oead.at

tel.: +43/1/53408 454

fax: +43/1/53408 499