V roku 2023 bolo v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní schválených celkom 81 žiadostí uchádzačov zo Slovenska o štipendijné pobyty v Rakúsku, 8 žiadostí uchádzačov z Rakúska o štipendijné pobyty na Slovensku a 14 projektových spoluprác.

Najviac žiadostí bolo schválených v prípade jazykových kurzov (50 schválených žiadostí z celkového počtu 80 podaných žiadostí), potom nasledovali výskumné štipendiá pre doktorandov (13 schválených žiadostí z celkového počtu 14 podaných žiadostí), štipendiá pre pedagogických a vedeckých pracovníkov (11 schválených žiadostí z celkového počtu 12 podaných žiadostí) a krátkodobé pobyty (7 schválených žiadostí z celkového počtu 8 podaných žiadostí). V prípade projektovej spolupráce bolo schválených 14 žiadostí z celkového počtu 16 podaných žiadostí.

Najviac štipendijných pobytov bolo udelených pre UK v Bratislave (22 jazykových kurzov, 6 štipendií pre postdoktorandov, 4 štipendiá pre doktorandov a 1 krátkodobé štipendium), EU v Bratislave (8 jazykových kurzov, 5 štipendií pre doktorandov a 1 štipendium pre postdoktorandov), UMB v Banskej Bystrici (10 jazykových kurzov, 1 štipendium pre postdoktorandov a 1 krátkodobé štipendium) a UPJŠ v Košiciach (1 jazykový kurz, 2 štipendiá pre doktorandov a 1 krátkodobé štipendium). Potom nasledovali SAV a TvU v Trnave  s počtom štipendistov 5, UKF v Nitre s počtom štipendistov 2 a po jednom štipendistovi z KU v Ružomberku, STU v Bratislave, TU v Košiciach, TUAd v Trenčíne, UVLF v Košiciach a ŽU v Žiline. V roku 2023 boli štipendiá na letný jazykový kurz určené záujemcom zo spoločenských vied a germanistiky.

V prípade projektovej spolupráce bolo najviac grantov udelených pre SAV (6), SPU v Nitre (2) a UKF v Nitre (2), následne po jednom projekte pre STU v Bratislave, TU v Košiciach, EU v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici.

 

Štatistický prehľad štipendií a projektov Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2023

Zoznam štipendistov 2023

Zoznam schválených projektov 2023