Dovoľujeme si Vás informovať, že od uzávierky 15. 10. 2018 budú platiť nové podmienky pre projektovú podporu v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko. 

Projekty je možné podať v dvoch kategóriach:

„Cielená projektová podpora Akcie“ - uzávierka: 15. október

„Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ - uzávierka: 15. marec, 15. máj a 15. október

 

Systém na podávanie žiadostí bude otvorený približne 6 týždňov pred uzávierkou (www.scholarships.at).

Znenie nových podmienok je zverejnené na stránke: https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/.