Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1 400 €/mes. Uzávierka: marec a október

Uchádzači zo Slovenska - podmienky

Uchádzači z Rakúska - podmienky