Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 150 €/mes. Uzávierka: marec a október

Uchádzači zo Slovenska - podmienky

Uchádzači z Rakúska - podmienky