Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 150 €/mes. Uzávierka: marec a október

Uchádzači zo Slovenska - podmienky

Uchádzači z Rakúska - podmienky