Akcia Rakúsko - Slovensko

Štipendiá na letný jazykový kurz

Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

Uchádzači zo Slovenska - podmienky

Uchádzači z Rakúska - podmienky