Akcia Rakúsko - Slovensko

Štipendiá na krátkodobé pobyty

Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Uchádzači zo Slovenska - podmienky

Uchádzači z Rakúska - podmienky