Akceptačný/pozývací list (Betreuungszusage)
Formulár potrebný k žiadosti o štipendium Akcie pre diplomantov a doktorandov.

Odporúčanie
Formulár potrebný k žiadosti o štipendium Akcie pre diplomantov a doktorandov.

Doklad o jazykových znalostiach nemčiny
Študenti a doktorandi musia zdokladovať pri pobyte v Rakúsku znalosť nemčiny. Formulár nahrádza oficiálny certifikát, ak takýto uchádzač nemôže predložiť, a môže ho potvrdiť lektor nemeckého jazyka, resp. katedra cudzích jazykov. Ak je dohodnutý pobyt v inom jazyku, môže uchádzač predložiť obdobný dokument potvrdzujúci znalosť tohto jazyka.