Pri príprave rozpočtu je nutné použiť jeden z nižšie uvedených vzorov. Do on-line systému je potrebné nahrať opis projektu, súhlas a vyjadrenie podpory (zo všetkých zapojených inštitúcií), plán realizácie a rozpočet projektu. Plán realizácie (Durchführungsplan/Time plan) a rozpočet projektu (Gesamtbudget/Total project budget) nahrajte vo formáte PDF (ide o prvý a posledný hárok Vzoru rozpočtu projektu). Celý excelový súbor pošlite e-mailom do termínu uzávierky na adresu kristina.sallerova@saia.sk.

 

Vzor rozpočtu projektu (projekty s dĺžkou do 12 mesiacov) - nemecká verzia

Vzor rozpočtu projektu (projekty s dĺžkou do 12 mesiacov) - anglická verzia

Vzor rozpočtu projektu (projekty s dĺžkou od 12 do 36 mesiacov) - nemecká verzia

Vzor rozpočtu projektu (projekty s dĺžkou od 12 do 36 mesiacov) - anglická verzia