K termínu uzávierky 15. marca 2024 si v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní podalo žiadosť 108 uchádzačov o štipendijné pobyty a 9 žiadateľov o financovanie projektovej spolupráce. Riadiace grémium schválilo 58 žiadostí o štipendium a 6 projektových spoluprác.

Uchádzači zo Slovenska:

kategória

žiadatelia

zamietnutí z formálnych dôvodov

schválení 

Štipendiá pre diplomatov

1

0

1

Výskumné štipendiá pre doktorandov

11

0

11

Výskumné štipendiá pre postdoktorandov

4

0

3

Štipendiá na letné jazykové kurzy

80

8

37

CELKOM

96

8

52

 

Uchádzači z Rakúska:

kategória

žiadatelia

zamietnutí z formálnych dôvodov

schválení 

Výskumné štipendiá pre doktorandov

1

0

1

Výskumné štipendiá pre postdoktorandov

3

1

1

Štipendiá na letné jazykové kurzy

8

4

4

CELKOM

12

5

6

 

Projektová spolupráca:

kategória

žiadatelia

zamietnutí z formálnych dôvodov

schválení 

Projektová spolupráca

9

2

6

CELKOM

9

2

6

 

Zoznam schválených žiadateľov nájdete na webovej stránke Akcie Rakúsko - Slovensko: ŠTIPENDIÁ / PROJEKTY.