Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 3. 2021.

V prípade projektov sa možno k danej uzávierke uchádzať o financovanie v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie.

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.