Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2018.

Od tejto uzávierky platia nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie.

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.