Akcia Rakúsko - Slovensko

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

 

Aktualizovaný zoznam nájdete v časti "Projekty Akcie" (Zoznam oprávnených inštitúcií).