Aktualizovaný zoznam nájdete v časti "Projekty Akcie" (Zoznam oprávnených inštitúcií).