Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 5. 2024.

V prípade projektov sa možno k danej uzávierke uchádzať o financovanie v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie.

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.