Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 5. 2016.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.