Oslavy 20. výročia vzniku Akcie Rakúsko - Slovensko

Viedeň, Rakúsko, 29. 11. 2012

Prihláška

Prosím, vyplňte a následne odošlite nižšie uvedený formulár. Pri úspešnom odoslaní formulára sa Vám zobrazí na obrazovke text o úspešnom zaregistrovaní sa a táto informácia Vám bude doručená aj na e-mail uvedený vo Vašom formulári. Ak sa Vám po stlačení tlačidla "Odoslať" objaví opäť tento formulár, skontrolujte vyplnené údaje (najmä povinné polia) a odošlite formulár znova. V prípade problémov s registráciou kontaktujte organizátorov podujatia na adrese daniela.kirdova@saia.sk alebo michal.fedak@saia.sk.

Polia označené * sú povinné polia. Odoslaním tohto formulára sa záväzne prihlasujete na toto podujatie a súhlasíte so spracovaním dát organizátormi tohto podujatia.

 

Oslovenie: * Vážená pani  
  Vážený pán
Meno: *
Priezvisko: *
Akademické tituly:  
Súčasné pôsobisko:    
- organizácia (názov, mesto, štát): *
Funkcia/pozícia: *
Kontaktné údaje:    
- adresa:    
  • ulica:
 
   
  • PSČ:
 
  • mesto:
 
  • štát
 
     
- e-mail: *
- tel./mobil:
     
Zúčastním sa: *

  podujatia "Oslavy 20. výročia..." a slávnostnej recepcie

  iba podujatia "Oslavy 20. výročia..."

  iba slávnostnej recepcie

 
Môj vzťah k Akcii Rakúsko - Slovensko:

štipendista/štipendistka

riešiteľ/ka alebo účastník/čka projektu podporeného z Akcie

predstaviteľ/ka inštitúcie (vysokej školy, výskumnej organizácie a pod.)

zástupca/kyňa médií,

iné, prosím, špecifikujte:

 
     
Poznámka pre organizátorov:

 

Opíšte nižšie zobrazený kód (dva znakové reťazce) do políčka pod ním a až potom môžete formulár odoslať: