Pozvánka

Oslavy 20. výročia založenia

Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

 

29. november 2012

Palais Harrach, Freyung 3, 1010 Viedeň, Rakúsko

 


Organizátori podujatia: SAIA, n. o., v Bratislave v spolupráci s OeAD-GmbH vo Viedni

Program Akcia Rakúsko – Slovensko financujú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

V prípade účasti treba vyplniť a odoslať prihlášku na www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/20-rokov/prihlaska. Účasť na podujatí je bezplatná. S prípadnými otázkami ohľadne podujatia sa môžete obracať na Danielu Kirdovú (daniela.kirdova@saia.sk) alebo na Michala Fedáka (michal.fedak@saia.sk).Program:

Moderátorom podujatia je Martin Haidinger z ORF.

V rámci podujatia je zabezpečené simultánne tlmočenie (slovenčina/nemčina).


14:30

Registrácia účastníkov

15.00

Slávnostný príhovor, doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc., predseda Riadiaceho grémia Akcie Rakúsko – Slovensko

15.20

Príhovor, o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky

15.35

Príhovor, doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

15.50

„Úspešné koncepty vo vede a v podnikaní“, prednáška Prof. Dr. Philippa Rudolfa von Rohra, ETH Zürich, Švajčiarsko

  • Prof. Dr. Philipp Rudolf von Rohr je od roku 1992 riadnym profesorom v odbore Procesná technika na ETH v Zürichu. Je aktívnym členom národných a medzinárodných odborných organizácií a grémií, napríklad Európskej federácie chemických inžinierov (EFCE), Švajčiarskej spoločnosti procesných a chemických inžinierov, je expertom Komisie pre inovácie a technológie, Bern, Švajčiarsko, a od roku 2012 aj členom Komisie pre jadrovú bezpečnosť Švajčiarska. V roku 2006 bol prijatý za člena Švajčiarskej akadémie technických vied. V rámci svojej kariéry absolvoval viacero pobytov v zahraničí, napr. ako hosťujúci profesor v roku 1999 na University of California, Santa Barbara, Goleta, CA, USA, a v roku 2006 na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.V roku 2007 mu bol udelený čestný doktorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

16.30

Prestávka

17.00

20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko – od vzniku po súčasnosť... (panelová diskusia)

  • Dr. Othmar Huber (generálny riaditeľ sekcie a ministerský radca vo výslužbe, podpredseda Správnej rady Ústavu pre dunajský priestor a strednú Európu/IDM),
  • Oľga Šubeníková (prvá predsedníčka Riadiaceho grémia Akcie a bývalá dlhoročná riaditeľka programu),
  • Dr. Helmut Karl Lackner (Lekárska univerzita v Grazi, bývalý štipendista Akcie),
  • MUDr. Igor Riečanský, PhD. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, bývalý štipendista Akcie)
   

18.00

Slávnostná recepcia


Na stiahnutie: Pozvánka
(formát: PDF, veľkosť: 2 MB)