V nižšie uvedenom FB príspevku si môžete prečítať skúsenosti z  projektovej spolupráce medzi Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centra pre prekladateľské vedy Viedenskej univerzity (Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien).

Katedra germanistiky FF UMB - FB príspevok

Bližšie informácie o možnosti získania finančnej podpory na projektovú spoluprácu alebo štipendiá sú na: www.aktion.saia.sk

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. V roku 2023 bolo schválených celkom 81 žiadostí uchádzačov zo Slovenska o štipendijné pobyty v Rakúsku, 8 žiadostí uchádzačov z Rakúska o štipendijné pobyty na Slovensku a 14 projektových spoluprác medzi slovenskými a rakúskymi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami.

Akcia Rakúsko – Slovensko je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.