Akcia Rakúsko – Slovensko: Úspešnosť žiadateľov o štipendijné pobyty a projektovú spoluprácu v roku 2023
Najviac štipendií bolo udelených v kategórií jazykové kurzy / najviac štipendistov má UK v Bratislave / najviac schválených projektov má SAV

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2024

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 3. 2024

ROZHOVOR s Miroslavou Mališovou, absolútnou víťazkou Študentskej osobnosti Slovenska a štipendistkou Akcie Rakúsko – Slovensko
„Veda je o neúspechoch, ktoré vás posúvajú ďalej a o úspechoch, ktoré vás odmenia za vašu snahu. Ja vždy hovorím, že chcem dosiahnuť aj nedosiahnuteľné. Treba si dávať veľké ciele a nenechať sa odradiť, pretože aj cesta je cieľ.“

RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 30. 1. 2024

RAKÚSKO - Štipendiá a granty do Rakúska pre študentov a doktorandov
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 7.2.2024

RAKÚSKO - Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov
WEBINÁR, 22. február 2024 (štvrtok) o 14:00 hod.

Zoznam štipendistov schválených v roku 2023

Zoznam projektov schválených v roku 2023

PODCAST: Medzinárodné prostredie je kľúčom pre excelentný výskum (rozhovor s Oliverom Zajacom, štipendistom Akcie Rakúsko - Slovensko )
Historika Olivera Zajaca jeho výskum zaviedol už do Rakúska, Francúzska, Poľska, a na tieto pobyty využil aj štipendiá SAIA.

Štipendiá do Rakúska pre pedagogických a vedeckých pracovníkov
VIDEOZÁZNAM z webinára 21. júna 2023

Ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium do Rakúska - študijné, výskumné a letné jazykové pobyty
VIDEOZÁZNAM z webinára z 1.3.2023

Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku
VIDEOZÁZNAM z webinára zo dňa 1.2.2023

Skúsenosti štipendistky z výskumného pobytu v Grazi
VIDEOZÁZNAM: Vypočujte si rady úspešnej doktorandky s podávaním žiadosti o štipendium Akcie Rakúsko - Slovensko a jej skúsenosti z pobytu

INTERVIEW: Janaki Devi´s scientific journey from India to Slovakia and Austria!
Janaki Devi is natively from India, but already a third-year PhD student at the Department of Inorganic Chemistry, from Comenius University in Bratislava, Slovakia. In this blog article, she tells us about her Aktion Austria-Slovakia 6-month scholarship-funded experience in Austria, her PhD research, and her personal growth and insights.

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19