Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2021

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov a o štipendiá na krátkodobé pobyty
Uzávierka na predkladanie žiadostí 15. 10. 2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty
WEBINÁR, 22. septembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

SAIA vás pozýva na Virtuálny DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pondelok 4. októbra 2021 sa na vás tešíme ONLINE na MS TEAMS

Odporúčanie pre návštevníkov SAIA
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Zmeny v projektoch Akcie platné od uzávierky 15. 10. 2018

20 rokov Akcie Rakúsko - Slovensko
na stiahnutie: PDF/1 MB; kniha zachytáva 20-ročnú históriu programu od jeho začiatkov, opisuje dôležité míľniky a poskytuje základné štatistiky za obdobie rokov 1992 - 2012

Archív