Akcia Rakúsko - Slovensko

Aktuality

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

20 rokov Akcie Rakúsko - Slovensko

na stiahnutie: PDF/1 MB; kniha zachytáva 20-ročnú históriu programu od jeho začiatkov, opisuje dôležité míľniky a poskytuje základné štatistiky za obdobie rokov 1992 - 2012

Zmeny v štipendiách a projektoch Akcie v roku 2012

V roku 2012 sú pozmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

Archív ...

Odkazy

20 rokov Akcie

 

 

Akcia Rakúsko - Slovensko spolupracuje s: